Elektrane

  • Analize i proračuni određenih tehničkih pojava na turbinama i popratnoj infrastrukturi
  • Inspekcije, elaborirane analize, hidroinženjering, geoinženjering hidroelektrana i pripadajuće infrastrukture (brane, prirodne akumulacije, izlijevni kanali)
  • Elaborirane analize oštećenog stanja infrastrukture hidroelektrana (erozija, abrazija, kavitacija) s mjerama i prijedlozima za njihovu sanaciju
  • Inženjerstvo površina materijala
  • Potpora u izradi i održavanju tehničke dokumentacije
  • Potpora u izradi i pripremi natječajne dokumentacije