Strojarski inženjering

  • Statičke i dinamičke analize mehaničkih konstrukcija
  • Elaborirani proračuni s korištenjem naprednih softverskih alata
  • Određivanje i analiza učinaka umora materijala pojedinih konsktruktivnih elemenata