Zrakoplovni inženjering

Performanse vojnih aviona i helikoptera
 • Proračun i određivanje operativnih letnih performansi višenamjenskih borbenih aviona
 • Proračun i određivanje operativnih letnih performansi aviona za obuku i helikoptera
 • Ispitivanje, evaluacija aviona u letu i potpora u certificiranju
 • Kvantitativno vrednovanje u usporedbi zrakoplova
 • Potpora u preliminarnom i detaljnom projektiranju zrakoplova
Obuka pilota i zrakoplovnih tehničara
 • Analiza potreba obuke, definiranje, razrada i optimizacija programa obuke
 • Razvoj pomagala za provedbu određenih obuka
 • Potpora u obuci na simulatorima
Simulatori
 • Razvoj, nadogradnja i operativno održavanje simulatora svih kategorija i namjena
 • Potpora u izgradnji infrastrukture specijaliziranih centara za provedbu obuke na simulatorima
 • Razvoj i implementacija učinkovitog sustava upravljanja kvalitetom i obukom sukladno određenim zrakoplovnim standardima (EASA, FAA)
 • Potpora u izboru i nabavi simulatora letenja i simulatora za kontrolore leta
Organizacije za osposobljavanje
 • Potpora u predavanju raznih predmeta
 • Razvoj materijala za učenje pojedinih predmeta
 • Razvoj sustava za računalno provođenje teoretske obuke (CBTS)
 • Potpora u auditiranju i certifikaciji
Projektiranje, zrakoplovno održavanje, popravci, remont, nadogradnja, modernizacija, pričuvni dijelovi
 • Upravljanje zrakoplovnotehničkom dokumentacijom – baze podataka, prevođenje, digitalizacija,dopuna, nabava
 • Razvoj projektne i tehnološke dokumentacije za različite popravke
 • Razvoj projekata i dokumentacija za nadogradnju i modernizaciju sustavima avionike
 • Određivanje utjecaja elektromagnetskog polja i analiza interferencije u radu radio opreme i sustava avionike
 • Proračun i simulacija tehničkih značajki i performansi budućega prototipa
 • Projektiranje bespilotnih zrakoplova
 • Razvoj projekata za produljenje životnoga vijeka zrakoplova; određivanje čvrstoće i značajki umora materijala
 • Analiza i proračun širenja i utjecaja vibracija zrakoplovnih konstrukcija
 • Simulacija i analiza zrakoplovnih oštećenja i nesreća
 • Potpora u auditiranju i certifikaciji organizacija za osposobljavanje i provedbu održavanja zrakoplova
Svemirska tehnika
 • Projektiranje sustava za svemirsku aplikaciju
 • Projektiranje specifičnih alata i opreme astronauta
 • Potpora u projektiranju i održavanju svemirskih brodova i raketa
 • Potpora u projektiranju sustava umjetnih satelita
Zrakoplovnotehnička znanost
 • Pouzdani partner u istraživačko-razvojnim projektima
 • Predavanja zrakoplovnih kolegija na zrakoplovno-tehničkim učilištima